s

Skrinky pre alarm ústredne

Skrinky pre alarm ústredne

Zdroj ECPD - 17M
pre centrály alebo moduly
- PC 585,1550,1565
- PC 5010+2x5108/5208
- PC 5020+5108/5208
- PC 4010+4108
- 5204,5400,5108/5208
- 4204,4400,4116,4216,4108
Akumulátor /miesto/ 17 Ah
Transformátor 30 VA
U na prázdno 18 V~
U pri zaťaži I max. 1,8A 16 V~
Otvory pre plomby 2x
Rozmer 300x300x90 mm
Kryt L + mikrospinač

Zdroj ECVD - 16
Otvory pre montaž
POWER 8, 16, RX - 40
Akumulator / miesto/ 17 Ah
Transformátor zal. 40 VA
U na prázdno 18 V~
U pri zaťaži I max.2,5A 16 V~
Rozmer 300x300x90 mm
Dvierka + mikrospinač

Zdroj ECVD - 8
otvorý pre montaž
POWER 4, 8, RX – 40
Akumulator / miesto/ 7 Ah
Transformátor zal. 20 VA
U na prázdno 18 V~
U pri zaťaži I max. 1,3A 16 V~
rozmer 250x250x75mm
dvierka + mikrospinač

pozn:1 môžeme dodať aj iné rozmery
400x300x90 mm
500x360x130 mm pre AKU 24Ah
400x335x130 mm pre AKU 24Ah

pozn:2 po tlf.dodode môžnosť úpravy otvorov podľa zákaznika na všetky moduly ustrední.

pozn:3 možnosť dodania transformátora podľa požiadavok zákaznika.

Všetký zdroje majú praškovu farbu.